Příměstský tábor za námi

Ve dnech 9. až 13. července 2018 probíhal první ročník příměstského tábora s angličtinou v Rodinném centru Trhováček. Děti na základě indicií celý týden v roli detektivů objevovali postavu ducha Buškova hamru. Program vedený zábavnou a hravou formou při řešení různých záhad a kvízů v angličtině dětem nenásilnou formou dopomohl ke zlepšení jejich angličtiny. Čtrnáct dětí ve věku šest až deset let bylo rozděleno do dvou skupin, díky vzájemné spolupráci se pak ti mladší učili od starších. I přes prvotní nepřízeň počasí se děti hodně pohybovaly venku, kde hrály různé strategické či pohybové hry se zapojením anglického jazyka. Z aktivit velký úspěch slavila např. příprava týmových vlajek a následný boj o vlajku, hodně bavilo i luštění šifer pomocí písmen a čísel. Na závěr tábora děti podle indicií v angličtině objevily duchovo jméno a dokonce ho i spatřily. Medaile od něj a poklad v dřevěné truhle jim za to pak náležely jako odměna. Na náš příměstský tábor se můžete rozhodně těšit i v příštím roce.

Děkujeme za lektorské vedení Mgr. Dianě Kocábkové, paní Brožkové z restaurace Staročeská za skvělé jídlo a všem maminkám z centra, které se dobrovolně zapojily, za každodenní úklid a upečenou buchtu.