Jarní stezka

Od prvního jarního dne minimálně do konce dubna můžete navštívit naši Jarní stezku – tedy stezku plnou úkolů, zajímavostí, s tajenkou, studánkou a krásnou přírodou – kterou najdete na 3,5 km okruhu Březského háje: z hlavní silnice z TS směrem na ČB za odbočkou na Čeřejov odbočíte u vzrostlých stromů doleva a dojedete k lesu, tam začíná fialovými a modrými fáborky značený okruh pro děti ve věku cca 3-8 let. Součástí stezky je kromě hádanky s tajenkou také soutěž o ceny. Stačí se vyfotit s tajenkou či u některého ze zastavení naší stezky a fotku sdílet na facebooku Rodinné centrum Trhováček či poslat na mail trhovacek@seznam.cz. V květnu vylosujeme a výhercům předáme hezké věcné ceny.

Obrázky: