Rodinné centrum

Aktivity Rodinného centra Trhováček jsou určeny dětem různých věkových kategorií, ale své si zde najdou i jejich rodiče či prarodiče. Kromě pravidelných kroužků pro děti a dospělé centrum organizuje i různé jednorázové kurzy či odpolední a sobotní akce pro širokou veřejnost.

O chod Rodinného centra Trhováček se starají dobrovolníci – zejména maminky na mateřské či rodičovské dovolené a jejich rodinní příslušníci. Hlavním posláním centra je vytvořit v Trhových Svinech prostor k setkávání rodin, snižovat izolovanost rodičů s dětmi a vytvářet pro ně smysluplný program. Děti se díky setkávání s vrstevníky mohou nenásilnou formou rozvíjet a socializovat.

Rodinné centrum Trhováček zde funguje i pro Vás – budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RODINNÉM CENTRU TRHOVÁČEK, Z.S., Nábřeží Svatopluka Čecha 664, Trhové Sviny

Veškeré osobní údaje, které požadujeme od všech, kteří se účastní naší programové nabídky a našich služeb, zpracováváme proto, aby všichni měli včasné informace o programech a službách našeho centra a mohli je využívat. Zpracování osobních dat podléhá pravidlům uvedeným na našich webových stránkách www.trhovacek.cz.

Fotografování popřípadě pořizování audio či video záznamů provádíme za účelem propagace našeho centra.

Soubor: