Logohrátky

Každou středu od 16 hodin se v RC Trhováček koná logopedický kurz pro děti. Děti si zde hravou formou procvičují řeč a mohou tak předejít pozdější nutné návštěvě klinického logopeda. Na tento kurz se můžete hlásit i v novém pololetí. Těší se na Vás logopedická asistentka a zkušená paní učitelka Bc. Markéta Holečková.

Obrázky: